Kainoraštis

Vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 1 d.  d. sprendimu Nr. TS IV (19) - 1580 sprendimu „Dėl maitinimo normos nustatymo Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos mokiniams“, nustatome mokinių maitinimo normas:

  1. Vienos dienos maitinimo norma mokiniams gyvenantiems bendrabutyje - 9,90 Lt. (2,87 €).
  2. Vienos dienos maitinimo norma mokiniams negyvenantiems mokyklos bendrabutyje - 7,00 Lt. (2,03 €).

Vadovaudamasi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS IV (32) – 1990 „Dėl Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“, nustatome kainas už teikiamas transporto paslaugas:

  1. Už pravažiuotą kilometrą - 1,60 Lt (0,46 €).
  2. Už prastovos valandą – 10,00 Lt (2,9 €).