Finansinės atskaitomybės ataskaitos

2017 metų 9 mėnesių

2017 metų 6 mėnesių

2017 metų 3 mėnesių

2016 metai

2016 metų 9 mėnesių

2016 metų 6 mėnesių

2016 metų 3 mėnesių

2015 metai

2015 metų 9 mėnesių

2015 metų 6 mėnesių

2015 metų I ketvirčio

2014 metai

2014 metų 9 mėnesių

2014 metų 6 mėnesių

2014 metų I ketvirtis

2013 metai

2013 metų III ketvirtis

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų II ketvirtis

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metų veiklos ataskaita

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2012 m. veiklos ataskaita

2013 metų I ketvirtis

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metai

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metų 9 mėnesiai

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2012 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metų I pusmetis

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2012 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metų I ketvirtis

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2011 metai

Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys